Bits & bites: periode oktober               - december

Bits & bites: periode oktober - december


door Piet Driessen

Zoals afgesproken nemen we deze keer de laatste drie maanden van het jaar door en kijken in de computer welke combinaties het beste resultaat gaven.

Nu weet ik ook wel dat cijfers alleen niet zaligmakend zijn, maar het scheelt om te weten welke methode of kunstaas in dezelfde periode de meeste vis opleverde. Alle beetjes helpen tenslotte en vaak bepalen details het verschil tussen vangen en niet vangen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: type water, soort aas, vangsttijden, materiaal en weersomstandigheden.


Locaties

Het laatste kwartaal is een uitstekende periode voor de snoek en snoekbaars en op de meeste wateren zijn ze nog goed vangbaar. De beste vangsten worden gemeld vanuit de poldersloten, niet in de laatste plaats omdat de vis daar niet weg kan en makkelijk te vinden is. Een ander voordeel is dat de waterplanten grotendeels zijn afgestorven en er nu plekken bevist kunnen worden waar je anders moeilijk of helemaal niet terecht kan.

                       

Hoe kouder het wordt, des te makkelijker om de vis te vinden in de ondiepere wateren

Kanalen, vaarten en beken zijn in deze periode ook uitstekend en dan vooral bij opvallende plaatsen zoals stuwen, bochten met stevige diepteverschillen, bomen waar de wortels een gedeelte in het water groeien, bij versmallingen van waterwegen (of net daar voorbij) en natuurlijk de bruggen en duikers!

Vooral de diepere plaatsen zijn nu interessant. Op de rivieren zijn de meeste snoeken al onderweg naar de aangrenzende plassen en havens. De snelheid waarmee ze naar deze standplaatsen trekken hangt in sterke mate af van de stroming. Is die door regenval sterk toegenomen dan trekken ze eerder weg dan anders. Is de waterstand hoog in dit laatste kwartaal dan is het niet verstandig om op de rivier de snoek te gaan zoeken. Op pagina 720 van teletekst staan alle waterstanden van de rivier vermeld. Heb je verschillende malen goed gevangen, controleer dan altijd even de waterstand van die dag. Zo krijg je een goed beeld van wat een bepaalde stand in de praktijk betekent. Ik vis zelf meestal tot een waterstand die maximaal zo’n 80 cm boven de normale stand is uitgestegen. Komt het peil daarboven, dan zoek ik mijn heil op plassen en havens. Zakt het water weer onder dit niveau, dan ga ik weer terug naar de rivier en vis dan voornamelijk op de gedeeltes in de directe omgeving van de ingangen naar plas en haven.

                       


Als de vis goed los is maakt kleur weinig uit…

De snoekbaarzen zijn zowel op de rivier als op de plassen te vinden. De beste diepte op de rivier ligt tussen de 4 en 6 meter terwijl ze zich op de plassen voornamelijk ophouden tussen de 6 en de 15 meter diep. De snoeken op de rivier liggen doorgaans tussen de 1 en 6 meter. Op de plassen worden de meeste gevangen tot een diepte van maximaal 6 meter. We praten hier dus over de gegevens van de grootste groep gevangen vissen.


Aas

Op wateren met een bestand aan grote snoek scoren nu de pluggen van groot formaat het beste. De best vangende modellen variëren van 12 tot 25 cm. Op wateren met voornamelijk kleine snoek is kunstaas tot 12 cm. aan te bevelen. Op polderwater en beken worden de beste resultaten geboekt met spinners en streamers terwijl op het grote water pluggen en lepels duidelijk voor liggen. Ook ratelaars of pluggen met kogeltjes scoren bovengemiddeld waarbij opvalt dat het kunstaas met dof geluid voor de snoek beter scoort dan hogere tonen. Snoekbaars wordt beter gevangen met harde heldere tonen. Op de diepere stukken (6 meter plus) scoort de shad weer buitengewoon. Niet verwonderlijk omdat dit kunstaas uitermate geschikt is om de zeer diepe gedeelten af te vissen. Rest ons nog de bladpilkers, die het in deze periode ook goed doen en dan met name de Chicada Reefrunner.

                       


De Chicada reefrunner


Kleuren

Over kleuren verschillen veel sportvissers van mening. Volgens de een heeft het totaal geen invloed, volgens anderen is het zeer belangrijk. Uit mijn computerbestand blijkt dat het op dagen dat er zeer goed wordt gevangen weinig uitmaakt. Echter op dagen dat er zeer slecht wordt gevangen blijkt dat de vissers die op die dag toch goed scoorden dat onafhankelijk van elkaar toch vaak op dezelfde kleuren deden. Dit blijkt overduidelijk uit gegevens die door sportvissers werden aangeleverd en waaruit soms verbluffende overeenkomsten vielen op te maken. Op helder water scoorden in deze periode pluggen met zilverachtige en groene kleuren het beste terwijl op troebel water geel, firetiger en oranje duidelijk voorop lagen. Vooral bij veel zon komt de rood/witte combinatie opvallend vaak naar voren.

                       


Bij veel zon is rood/wit vaak super

Bij het verticalen op snoekbaarzen springen bepaalde kleurcombinaties er ook uit en dan ook met name op dagen dat er slecht werd gevangen. Een leuk voorbeeld is een weekend in deze periode waar er door 43 verschillende vissers die op snoekbaars visten hun vangstformulieren werd ingevuld. Er werd dat weekend door 31 vissers zeer matig tot slecht gevangen. Twaalf vissers hadden goed gevangen en het frappante was dat ze allen visten met dezelfde kleurencombinaties waaronder een rode jigkop. De beste kleuren in deze periode zijn de witbruine, witgrijze en groene shad.

Vangsttijden

Bij de snoek zijn er duidelijk tijdstippen die eruit springen.Uit een overzicht
samengesteld uit 8000 gevangen snoeken in deze periode valt het volgende op. In oktober zien we de meeste activiteit tussen 10.00 en 13.00 uur en later op de dag nog een goede bijtperiode tussen 15.00 en 17.00 uur. November is wat evenwichtiger verdeeld over de dag met een iets hogere piek tussen 10.00 en 12.00 uur. December lijkt veel op oktober met de beste vangtijden tussen 10.00 en 12.00 voor de ochtend en tussen 15.00 en 17.00 uur in de middag.

Samenvatting

Resumerend kunnen we vaststellen dat de drie laatste maanden van het jaar een uitstekende periode is om met name snoek en snoekbaars aan de schubben te komen. Zorg dat het materiaal dat je gebruikt in overeenstemming is met de grootte van de vis die je wil vangen en het water waarop je ze belaagt. Te zwaar materiaal kan veel sport bederven. Sportiviteit staat natuurlijk bovenaan, evenals respect voor de natuur. Natuurlijk zetten we de gevangen vis na eventueel een foto, weer voorzichtig terug. Veel plezier en een stevige dril toegewenst!

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Pielen In Zwolle!
Willem Moorman -
image description
Als de vogeltjes fluiten, willen wij naar buiten.
Willem Moorman -