image description

ALV 8 september in hybride vorm (fysiek én digitaal)

Op woensdag 8 september om 19:30 uur staat de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland geagendeerd. Deze vergadering zal in fysieke vorm plaatsvinden.

Wij stellen helaas vast dat de besmettingsgraad toch weer toeneemt, hoewel voornamelijk onder de jongere leeftijdscategorieën. Tevens hebben wij vernomen dat voor een aantal bestuurders de vergadering in fysieke vorm nog niet comfortabel genoeg aanvoelt. Om zoveel mogelijk bestuurders van hengelsportverenigingen de kans te geven op een voor hen comfortabele manier te laten deelnemen aan deze Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland besloten de vergadering in een hybride vorm te houden; dus fysiek in Made én digitaal via een stream-kanaal.

Digitale verbinding en deelname

Mocht u digitaal willen deelnemen aan de vergadering, dan kan dat dus ook. Hiervoor zullen we de benodigde streamingfaciliteiten bieden via een internetverbinding.
 
We zullen net als vorig jaar tijdens de ALV de mogelijkheid vragen te stellen via WhatsApp (vragen kunnen tijdens de vergadering gestuurd worden naar 0162-687260), maar het voeren van ‘live’ gesprekken is bij digitale deelname niet mogelijk.
 
Twee uur voorafgaand aan de vergadering wordt de URL voor digitale deelname op www.sportvisserijzwn.nl/ALV2021 gedeeld. Op deze pagina vindt u de instructies om deel te nemen aan de digitale ALV.

Stemmen

Tevens kunt u net als vorig jaar digitaal stemmen door middel van vooraf toegestuurde stembriefjes. Uw eventuele stem stuurt u in door een foto te maken van een ingevuld stembriefje en deze per WhatsApp te verzenden naar 0162-687260.
Geef bij uw aanmelding uw mobiele telefoonnummer aan ons door, zodat wij weten welke naam en HSV bij welk telefoonnummer horen. Alleen aangemelde nummers kunnen stemmen.

Aanmelden

Let op! Aanmelden voor deelname is noodzakelijk! Ook als u digitaal wilt deelnemen.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@sportvisserijzwn.nl
Geef daarbij alstublieft aan of u uw vereniging tijdens de ALV fysiek vertegenwoordigt of digitaal. Verenigingen die zich reeds hebben aangemeld voor fysieke deelname hoeven zich niet nogmaals aan te melden.
 
Wij verzoeken u uw aan- of afmelding vóór vrijdag 3 september aan ons door te geven. Zo hebben wij voldoende tijd de vergadering op locatie voor te bereiden en de stembriefjes voor de digitale deelnemers aan u toe te sturen. Het is belangrijk het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon die namens uw vereniging deelneemt bij de aanmelding te vermelden.
Wanneer u zich niet aanmeldt en toch fysiek verschijnt bij hotel De Korenbeurs, kunnen we u geen toegang verlenen. Dus meldt u tijdig aan voor fysieke of digitale deelname.
 
Mocht u op de dag van de Algemene Ledenvergadering gezondheidsklachten hebben, blijf dan thuis, stuur een vervanger namens uw vereniging en neem digitaal deel aan de vergadering.

Buffet

Dit jaar zal er in tegenstelling tot vorig jaar wel een buffet aangeboden worden. Dit buffet zal vanaf 18:00 uur geopend zijn. Vanwege de huidige Corona maatregelen zal iedereen bij binnenkomst een vaste plaats krijgen voor het buffet en de vergadering. U kunt alleen op aanwijzing van het personeel van Hotel de Korenbeurs langs het buffet lopen om het aantal bewegingen tot een minimum te beperken.

ALV agenda en stukken

De stukken voor de ALV zijn reeds eerder, per mail naar u verzonden. Op 29 april is een eerste mail gestuurd en op 22 juli volgde een eerste nazending. Mocht u deze e-mails onverhoopt niet hebben ontvangen, problemen hebben bij het inzien van de stukken, of vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op per mail op info@sportvisserijzwn.nl of telefonisch op 0162-687260. In ieder geval sturen wij de definitieve agenda van de ALV van Sportvisserij Nederland en eventuele stukken die wijzelf ook nog moeten ontvangen. Die ontvangen we eind volgende week.
 
Wij hopen dat de bij ons aangesloten Hengelsportverenigingen fysiek dan wel digitaal zullen deelnemen aan onze ALV en willen u graag begroeten op woensdag 8 september.

ANDEREN LAZEN OOK

image description
De Allrounder 130 : Alles op groen ( Deel 2 )
Willem Moorman -
image description
Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 2021
Willem Moorman -