image description

Karpertips (6)

Karpertips (6) 

Bij de enorme verscheidenheid aan aas en vismethoden, kun je gemakkelijk de indruk krijgen dat vissen op karper een gecompliceerde bezigheid is. Die indruk is niet juist: iedereen kan karper vangen!

15 Waarom haak ik meer steuren dan karpers?

Dat is een probleem waarmee veel karpervissers te maken krijgen, gedurende vele jaren worden op een meer met boilies mooie karpers gevangen. En plotseling zijn het alleen nog steuren die het aas pakken.

Steurhybriden die in kwekerijen met pellets opgekweekt zijn, vreten deze natuurlijk ook nog graag wanneer ze uitgezet zijn. En helaas eten ze ook graag boilies, of ze nu een zoete of een vissmaak hebben.

De steuren bewegen zich sneller door het water dan de karpers en vinden de voerplek dus ook eerder. Bovendien zijn ze schijnbaar ook in staat de lokstoffen van het aas over grotere afstanden waar te nemen dan de karpers.

Zo gauw er ergens in een water enkele boilies gevoerd worden, zwemmen als eerste de steuren hier naar toe en vreten alles weg; lang voordat de karpers hiervan iets merken. Daarbij komt nog een ander opmerkelijk punt: steuren die teruggezet zijn, vreten direct na de vangst weer verder.

Het is dus in meren met steur erg moeilijk gericht op karper te vissen. Een mogelijkheid is om geen voerplek aan te leggen en alleen tijdens het vissen wat voer op de spot te verdelen. Hoewel steuren alleseters zijn, kunnen echter ook particles als aas een oplossing zijn, dit omdat ze maïs en tijgernoten schijnbaar niet zo graag vreten als boilies en pellets.

16 Hoe werp je een bellenspoor aan?

Wanneer je een bellenspoor een tijd lang observeert, dan is doorgaans wel te zien in welke richting de vis zich verplaatst. Je kunt het beste wat verder werpen dan de plek waar het bellenspoor zichtbaar is en trekt dan het aas naar de baan waarlangs de karper zich vermoedelijk zal verplaatsen.

Hoeveel verder je werpt, hangt van de vismethode af. Vis je met een dobber of een licht loodgewicht, dan hoeft het spoor maar enkele meters ‘overworpen’ te worden.


Daar gaat een bellenspoor: met vastlood duidelijk verder werpen en dan snel naar de plek brengen.

Bij een zware en luid plonzende vastloodmontage is het zinvol minstens tien tot vijftien meter verder te werpen en het lood direct na de landing naar de gewenste plek te brengen. Snel omdat de montage anders over de bodem sleept en er daarbij waterplanten, algen en oude bladeren aan blijven hangen.

17 Kun je karper vanaf een grotere afstand naderbij lokken?

De karpers kunnen op sommige meren buiten je maximale werpafstand blijven. Een mogelijkheid om ze toch te bevissen bestaat erin ze naar een voerplek binnen werpafstand te lokken. Dat kan een week duren, soms nog veel langer.

Het kan ook gebeuren dat de karpers totaal niet op het voer reageren, omdat ze op de plek waar de voerplek ligt nooit naar voedsel zoeken.


Eva Schichel met een mooie spiegel­karper die ze op de voerplek haakte.

Wanneer de plekken waar de karpers vreten en verblijven echter van jaargetijde tot jaargetijde verschillen, dan bestaat toch de kans dat ze in het vroege jaar in de ondiepe oeverzone komen en dan daar gevangen kunnen worden.

ANDEREN LAZEN OOK